dkcomec - nuts

Đai ốcdkcomec - nuts
DIN 439
Kích thước: M6-M20

DIN 934
Kích thước: M6-M24

HEX. NUTS
ANSI B.18.2.2 (HEAVY)
Kích thước: 1/4 -7/8
HEX. NUTS
ANSI B.18.2.2 (UNC)
Kích thước: 1/4 - 1"

HEX. NUTS
ANSI B.18.2.2 (UNF)
Kích thước: 1/4 - 1"
HEX. NUTS JIS B1181
[SINGLE CHAMFERED, DOUBLE CHAMFERED, JAM NUT]
Kích thước: M6-M24

HEX. NUTS JIS BSW
(SINGLE CHAMFERED)
Kích thước: 1/4 - 3/4
ISO 4032
SOCKET HEAD CAP SCREW (KNURLED HEAD)
Kích thước: M6-M16
Kích thước: 16mm-60mm (Full Thread)
                    35mm-130mm (Half Thread)


Đề xuất tương tự


Hỗ trợ Zalo
Chat ngay